31 marca 2023

Współpraca między dentystą a technikiem dentystycznym

Choć usługi stomatologiczne są w dzisiejszych czasach znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, mało kto tak naprawdę całkowicie zdaje sobie sprawę, na jakiej zasadzie działa współpraca między osobami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa zupełnie odmienne stanowiska, które wszakże na pewnych płaszczyznach się uzupełniają.

Co robi stomatolog?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się rozpoznaniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli wymaga jakiejkolwiek ingerencji protetycznej, określa zakres koniecznych prac oraz specyfikę protezy, którą trzeba wykonać, żeby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem fotograficznym, dostaje następnie pracownia protetyczna.

Co robi protetyk?

Zadaniem technika dentystycznego jest stworzenie protezy na podstawie dokumentacji, wskazówek dentysty oraz własnego doświadczenia. Bardzo często stomatolog i technik konsultują się, aby razem wypracować rozwiązanie, które w pełni sprosta potrzebom pacjenta. Mogą wspólnie zdecydować o wyborze tworzywa oraz dokładnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za przygotowanie pewnego rodzaju filarów, na których będzie odpowiednio funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym nie zawsze jest jednak bezpośrednia, więc istotne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najbardziej obszernych wymagań odnośnie oczekiwanej protezy. Wtedy współpraca będzie najbardziej skuteczna i przyniesie dobry rezultat.