7 czerwca 2023

Ryzyka występujące w związku z działalnością rolniczą

Bycie rolnikiem zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Dużo jest zależne tu od pogody i zmienności stawek na rynku czy rozwoju technologii. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie mamy ich rodzaje.

Rodzaje zagrożeń w rolnictwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo należałoby zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Przesłanką jest to, iż majątki rolne są obciążone ogromnym ryzykiem oraz niestabilnością. Wynika to z powodu zależności produkcji od czynników z zewnątrz, które na nie oddziałują. Ryzyko w działalności rolniczej jest zależna w wielkim stopniu od środowiska przyrodniczego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią podobnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się przez wzgląd na rodzaj działalności oraz ze względu na pochodzenie ryzyka.

Rodzaje ryzyka przez wzgląd na specyfikę działalności

 1. technologiczne – powiązane jest z ciągłym postępem technologii, technicznym i biologicznym;
 2. związane z przyrodą – wpływają na to niekorzystne warunki klimatyczne, ulewne deszcze, mrozy, susze a także choroby i szkodniki. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej liczby produkcji i potencjalnych zniszczeń;
 3. organizacyjne – powodem tego ryzyka jest plan, nadzór i organizacja w majątku rolnym i zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. związane z ekonomią – przyczyną są zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (np. zmniejszone kwoty pieniędzy wydane na żywność) , spadek cen produktów rolnych i wpływ różnych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. produkcyjne – łączy fragmenty ryzyka naturalnego, technologicznego a także tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych zmian ekonomicznych zasad produkcji takich jak np. niestabilność polityki rolniczej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Klasyfikacja ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i źródeł finansowania operacji gospodarczych przykładowo strata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – dotyka przemian w polityce rolnej krju;
 • związane z produkcją – niebezpieczeństwo dotyczące przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierzyny;
 • osobowe – posiada oddziaływanie na rolnika tyczy się chorób i wypadków przy robót;
 • cenowe – tyczy się niepokoju powiązanego z relacją cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka związanego z finansami z produkcyjnym.

Jak zarządzać ryzykiem w gospodarstwie

Ogromny wpływ na rentowność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. Najpierw trzeba ocenić ryzyko, przemyśleć czy warto go podjąć, czy w jego efekcie straty będą minimalne czy też znaczące.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac w majątku rolnym.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania podejmowane w celu chronienia gospodarstwa przed potencjalnym zagrożeniem. Jedną z metod pomagających w tym zakresie jest przemyślana organizacjanp. występuje ryzyko suszy, można wystarać się o rośliny odporne na takie czynniki bądź zainwestować w dedykowany system nawadniający.

Kolejną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasami opłaca się przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Umożliwia niwelować straty w działalności rolnej.

Czym są ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolnicze są jednym z fundamentów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadają pozytywny wpływ na stabilność i zrównoważony wzrost. Obniżają niepewność działania, utrzymują płynność finansową oraz zapewniają stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolne rozdzielamy na obligatoryjne i nieobowiązkowe.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych należą:

 • odpowiedzialność cywilna rolnika
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład gospodarstwa;
 • 50% roślin uprawnych.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • dodatkowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie hodowli i chowu ryb.

Ubezpieczenie rolnicze – czy rzeczywiście się opłaca?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć żeby zabezpieczyć swój los jako rolnika, oraz osób wykonujących pracę na gospodarstwie.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę np. nieumyślnie rozprowadzi oprysk także na sąsiednie pole, niszcząc rosnące tam uprawy,podmiot ubezpieczający również pokryje koszt. Przykłady można mnożyć, jednak trzeba pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową,