31 marca 2023

Prowadzenie biura rachunkowego – jakie warunki należy spełnić?

Co robi biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe jest firmą, która dba o takie rzeczy jak na przykład ogarnianie ksiąg rachunkowych, zbieranie i przechowywanie całej dokumentacji księgowej, tworzenie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego albo wycena aktywów i pasywów czy też obrazowanie ich faktycznej wartości.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku funkcja księgowego została uwolniona, co znaczy, że nie ma potrzeby ukończenia specjalistycznych studiów oraz kursów w zakresie rachunkowości aby kierować biurem księgowym. Jedyne warunki, które trzeba spełnić aby obsługiwać księgi rachunkowe to posiadanie absolutnej zdolności do czynności prawnych. To znaczy, że księgowość mogą prowadzić osoby, które nie są karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przekręty skarbowe. Dodatkowo księgowy musi mieć ubezpieczenie OC.

Jeżeli księgowy przed 2014 rokiem uzyskał certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne to niezmiennie będzie miał możliwość posługiwać się nim, warto jednak być uświadomionym, że żaden papier nie jest aktualnie wymagany aby oficjalnie wykonywać tę pracę.

Co trzeba mieć na uwadze otwierając biuro księgowe?

Wprawdzie żeby kierować biurem księgowym nie ma potrzeby posiadania wykształcenia ekonomicznego czy też doświadczenia w księgowości, jednak niezbędne jest ciągłe opanowywanie wiedzy z prawa podatkowego i regulującego działalność gospodarczą. Ustawy te bardzo dynamicznie się zmieniają i aktualizują a każdy księgowy musi na bieżąco taką wiedzę zdobywać.

W dodatku prowadząc biuro księgowe musisz być świadom, że Klienci mogą traktować Cię jako znawcę. Twoim zadaniem więc oprócz prowadzenia dokumentacji księgowej może być monitorowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i dostosowywanie odpowiednich form finansowania lub szukanie rozwiązań kłopotów finansowych. Nie posiadając/mając właściwej wiedzy Twoi kontrahenci mogą zacząć w Ciebie wątpić a konsekwencją tego będzie strata klientów.

Jak widać więc nie trzeba mieć doświadczenia w finansach żeby prowadzić biuro księgowe ale samodzielne opanowanie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska