7 czerwca 2023

Planujesz rozbiórkę? Sprawdź kiedy potrzebne jest pozwolenie

Jeśli myślisz o usunięciu obiektu budowlanego ze swojej działki to zawsze musisz powiadomić o tym Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak musimy czekać na pozwolenie, zdarzają się sytuacje kiedy wystarczające jest złożenie zawiadomienia. W jakich sytuacjach obowiązkowe jest czekanie na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy powiadomić Urząd w województwie Lubelskim i rozpocząć rozbiórkę? Jakie druki są nam potrzebne i gdzie je zanieść?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Wyburzenie budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeżeli obiekt budowlany, który planujemy wyburzyć nie był nigdy zamieszczony na liście zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora, ma mniej niż 8 m wysokości i postawiony jest od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 50 % jego wysokości, to nie musimy posiadać pozwolenia na wyburzenie. Wystarczające jest wtedy, aby do odpowiedniego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie potrzebują też obiekty budowlane, które nie potrzebowały pozwolenia na budowę. Są to dla przykładu hale przemysłowe rozstawiane na maksymalnie 180. W takich momentach wystarczające jest dostarczenie odpowiedniego pisma i po miesiącu można zacząć roboty rozbiórkowe.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest obowiązkowe przy chęci wyburzenia większych budynków albo, które chroni prawo albo konserwator. W zasadzie chodzi tutaj o rozbiórkę obiektów budowlanych, które uznane są za zabytek, są wyższe niż 8 m oraz takich, które umieszczone są za blisko granicy działki – czyli w odległości mniejszej niż połowa wysokości obiektu. Oprócz tego obowiązek ten mają gospodarze obiektów, których rozbiórka mogłaby źle wpłynąć na stan wody czy ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są dodane na Listę Skarbów Dziedzictwa, leżą w parku kulturowym lub uznane są za pomnik historii – w takich sytuacjach pozwolenie również jest potrzebne.

Powinno się także wiedzieć, że jeśli chcemy poddać rozbiórce obiekt budowlany, a następnie w jego miejscu wybudować nowy to można od razu zanieść druk o pozwolenie na rozbiórkę a także o budowę budynku.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Niezmiernie ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś dostać zanim rozpoczniesz wyburzanie obiektu budowlanego. Urząd nie przeanalizuje wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją rozpocząłeś. Pismo można zanieść do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. W dodatku od 1 lipca 2021 roku jest możliwość złożenia go online.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jeśli jest taka potrzeba to potrzebny jest również projekt rozbiórki obiektu, a w przypadku rozbiórki zabytków, trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego budynku z listy zabytków.

Jeśli nie wiemy jak zabrać się za roboty rozbiórkowe to można wynająć do tego grupę specjalistów. W Lublinie oraz Rzeszowie na pewno wyszukasz odpowiednią firmę, która będzie posiadała wszelkie potrzebne sprzęty do rozbiórki budynku.