7 czerwca 2023

Obora – jakie jest jej wyposażenie?

Obora dla krów mlecznych będzie się trochę różnić od obory dla bydła hodowanego na mięso. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że krowy hodowane na mięso są większe niż krowy mleczne. Z tego powodu miejsce wybrane na oborę powinien być dopasowany do wielkości zwierząt. W dodatku przy chowie krów mlecznych potrzebne jest miejsce na dojarki – przy bydle opasowym takiej potrzeby nie ma.

Różnica pomiędzy hodowlą bydła mlecznego, a opasowego

Dzisiaj dosyć często spotyka się sytuacje, gdzie krowy opasowe w miesiącach wiosennych i letnich znajduję się na pastwisku, a w chłodniejsze dni krowy przebywają w pomieszczeniach. Krowy hodowane na mięso nie potrzebują szczególnie adaptowanych obór. Przeważnie dostateczna będzie stodoła ze słomą na ziemi. Widywany jest również system, w którym zwierzęta znajdują się 365 dni na pastwisku i posiadają jedynie dostęp do pewnego budynku, w którym mają możliwość schowania się podczas śniegu albo dużego mrozu.

W przypadku krów mlecznych przeważnie nie korzysta się z chowu na pastwisku. Dieta krów mlecznych jest niesamowicie ważna i od niej zależy jakiej jakości jest mleko i w jakich ilościach krowa będzie je miała. Dlatego bydło mleczne najczęściej będzie przebywało w budynkach, aby mieć nadzór nad tym ile i jakie jedzenie krowy zjadają.

Rodzaje obory dla bydła

Tak samo krowy mięsne, jak i mleczne można hodować w oborach stanowiskowych lub wolnostanowiskowych. Obory wolnostanowiskowe dzielą się na takie ze ściółką i bez niej i najpopularniejszym systemem bywają te z głęboką ściółką.

Istnieje umowna zasada, że pomieszczenia stanowiskowe wykorzystywane są w sytuacji kiedy gospodarz posiada 40 lub mniej krów. Wolnostanowiskowe dla odmiany są w sytuacji kiedy hodowca posiada chów mieszany lub więcej niż 40-50 bydła opasowego. Warto wiedzieć, że przy oborach wolnostanowiskowych konieczne jest posiadanie izolatki dla krów chorych albo takich, u których podejrzewamy, że mogą być chore.

Obory stanowiskowe to budynki, w których są rozgraniczone stanowiska, gdzie krowy są przywiązane liną w jednym miejscu. Popularne są w tego typu oborach ruszta dla bydła, które pokazują model stanowiskowy bez wykorzystania ściółki i ograniczają pracę w trakcie regularnych przeglądów krów. Przy każdym stanowisku zwierzę musi posiadać miejsce z wodą i stół paszowy. Wymiary rusztu dla bydła nie będą zawsze identyczne – są one dopasowane do wielkości i rasy bydła. W związku z tym możemy wyróżnić stanowiska krótkie, średnie oraz długie.

Co jeszcze znajdziemy w oborze?

W sytuacji obory wolnostanowiskowej bezściołowej często spotykane są ażurowe podłoża, które posiadają wydzielone legowisko. Legowisko bardzo często wyłożone jest specjalną matą na przykład gumową.

W przypadku pomieszczeń ściołowych niezbędne będzie wykorzystanie ściółki. Idealnie do tego zda egzamin słoma.

Jeżeli stawiamy oborę uwięzową i decydujemy się na ruszta dla bydła, to niezbędne będzie zastosowanie maty gumowej albo piasku. W przypadku uwięzi ściołowej – słoma, którą należy codziennie wymieniać na nową.

W przypadku hodowli krów mlecznych bardzo istotne jest zapewnienie im światła dziennego, dlatego, że regularny cykl dnia wpływa na jakość i ilość mleka, które krowy dają. Przy tego typu hodowli przydatne jest także zrobienie hali udojowej, która musi być wyposażona w dojarki.

Kolejną bardzo istotną rzeczą jest stworzenie właściwego mikroklimatu. Wpływa to na zdrowie i wydajność krów. Aby mikroklimat był odpowiedni trzeba zagwarantować właściwe warunki klimatyczne. Nie bez znaczenia jest też materiał, z którego wykonano oborę i jej kubatura oraz metoda hodowania zwierząt. Bydło reflektuje mieszkać w niższych temperaturach. Doskonała powinna być taka między -7 a 18℃. Jeśli krowy stoją w oborze ściółkowej to temperatura w oborze niewątpliwie będzie trochę wyższa. Dodatkowo trzeba zapewnić właściwą cyrkulację powietrza – krowy przebywając w oborze emitują dwutlenek węgla, ciepło oraz parę wodną. Bez właściwego przepływu powietrza, stacjonowanie w budynku może nie być bezpieczne. Jeśli nie można umożliwić naturalnej wentylacji to niezbędne będzie założenie takiej mechanicznej. Wtedy powinno się nade wszystko sprawdzić rozlokowanie otworów nawiewnych, tak żeby były rozstawione jak najbardziej w jednakowych odstępach i żeby w zimne dni powietrze nie leciało wprost na bydło.

Źródło: https://ruszta-betonowe.pl/