5 lutego 2023

Nauka angielskiego – w grupie czy sam na sam? online czy stacjonarnie?

W aktualnych czasach znajomość oraz sprawne komunikowanie się językiem angielskim zarówno w mowie jak i piśmie stanowi podstawę w codziennej egzystencji pomiędzy innymi osób władających odmiennym językiem aniżeli ten, który dla nas stanowi tzw. język ojczysty. Mówimy teraz również o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na urlopie, wyjeździe służbowym lub na emigracji zarobkowej, a także w chwili, gdy spotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek albo godzinę. W dawnej przeszłości językiem powszechnym była łacina stanowiąca powszechną formę komunikowania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zanikanie barier w  porozumiewaniu się pomiędzy sobą osób z innych krajów wymusił znalezienie języka bardziej dostosowanego dla szerszego grupy odbiorców. To z kolei powoduje powód stworzenia właściwego metody kształcenia, który stanie się dopasowany do potencjalnego klienta lub zespoły klientów. Mówimy tu również o konsultacjach indywidualnych, podczas których uczeń znajduje się jeden na jeden z nauczycielem jak i o sposobności tworzenia wieloosobowych grup, spotykających się w placówce należącej do konkretnej . Rozwój techniczny, a dokładnie – pojawienie się Internetu umożliwiło stworzenie nauki online, która polega na przekazywaniu wiedzy za pomocą różnych witryn, czy aplikacji. Mnogość metod na naukę języka w dzisiejszych czasach pozwala na precyzyjne przystosowanie do konkretnego kursu do indywidualnych potrzeb każdego zainteresowanego. Ilu ludzi tak wiele powodów do nauki języka. Podobnie jest z metodami.

 Samodzielnie czy wspólnie? Zalety i wady danych sposobów nauczania.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im szybciej wystartujemy tym więcej osiągniemy (albo mniejszym kosztem niż jeśli tego nie robili), w co idealnie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykład stanowią kursanci języka angielskiego w Skierniewicach, którzy dzięki nauce od najwcześniejszych lat edukacji wygrywają w konkursach językowych na najbardziej znaczących zawodach skali ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, pożądana, a nawet bardziej pożądana w realnym zwiększaniu naszych umiejętności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym nauczycielem umożliwia na zupełne oddanie się pracy nad zdolnościami pojedynczej klienta oraz umożliwia przekazywanie wiedzy w bardzo zrozumiały i klarowny sposób. Indywidualne zajęcia odbywają się w hermetycznych warunkach, które eliminują wszelki dystraktory w postaci innych kursantów oraz umożliwiają absolutne skupienie się osobie kształcącej, jeśli posiada trudności z koncentracją.  Jednak przewagą nauki w zespole, jest to, że mamy do czynienia z różnymi ludźmi, wśród których każdy jest osobną jednostką i np. w nauce mówienia stawia nam, nowe wyzwania. Funkcjonuje to także w drugą stronę. Jest bardzo ważne, albowiem niejednokrotni  w kształceniu indywidualnym prowadzi do wywołania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a doskonale wiemy, że fundamentem progresu jest opuszczanie swojej strefy komfortu i radzenie sobie w nietypowych sytuacjach. Nigdy nie wiemy jak zaskoczy nas kolega albo koleżanka z grupy, co pcha nas do rozsądnej rywalizacji. Chcemy robić więcej, aby umieć więcej i nie dać się zaskoczyć lub popełnić podstawowych błędów, których pragniemy unikać, zwiększajac nasze zdolności. Jest to całkowicie normalne.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym można zdecydowanie stwierdzić, że zdecydowanie lepszym, bo rozwojowym wyjściem będzie zdecydowanie się na lekcje online, albowiem nauka języka pośród większej liczby ludzi  mających ten sam cel jest dużo łatwiejsza i zdecydowanie skuteczniejsza niż w przypadku lekcji indywidualnych, które są przydatne w chwili nadgonienia indywidualnych braków jednej osoby.