31 marca 2023

Jakie są różnice między adwokatem a prawnikiem?

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy zamiennie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest diametralna, a wypowiadane słownictwo okazuje się błędne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego mianem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak półprawda.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto wytłuścić różnice występujące w tej kwestii.

Prawnik – najniższy szczebel w hierarchii palestry

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przebyli oni w ramach przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest odbycie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod opieką mentora, którym jest zazwyczaj doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas nauki osoba aspirująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w danym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też świadczyć usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Zakres obowiązków adwokata i prawnika

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała zadbać interesów klienta. W sytuacji niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki adwokackiej. Łączy się to z tym, że jest on zobligowany do zatrzymania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej uprawnia do reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to też wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez stosownych uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając zakres świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować zatrudnienie również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Z kim rozmawiać o prawie?

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego powinno się zgłosić w przypadku różnych prawnych zagwostek.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by angażował się w nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwikłać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.