31 marca 2023

Jak bezpiecznie możemy użytkować agregat prądotwórczy?

Ciężko ukryć, że agregaty prądotwórcze są wykorzystywane na okrągło przez cały rok jako stałe narzędzie pracy bądź rezerwowe źródło zasilania. Od czego zależy efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania i prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Warto także mieć w pamięci że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy to jak będą funkcjonować zasilane odbiorniki. Przez co serwis agregatów prądotwórczych powinien być często odwiedzany.

Jak w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Ogólne zasady obsługi agregatów są takie same dla wszystkich modeli – zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Informacje które mają związek ze specyfiką danego agregatu mają miejsce w instrukcjach obsługi. Do wyjątków należą automatyczne agregaty – w takim przypadku aby je podłączyć do instalacji budynku musi być zgodne z przepisami które dotyczą zasilania rezerwowego oraz podłączenia do sieci energetycznej, czy też wykonane przez elektryka z konkretnymi uprawnieniami.

Pamiętaj, że niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji budynku może skutkować zwrotnymi przepięciami z siecią, którego skutki są niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia. Najważniejszą zasadą prawidłowego użytkowania agregatu jest zapoznanie się z instrukcją obsługi danego urządzenia. Zawarte w niej informacje na przykład na temat eksploatacji i konserwacji.

Zanim uruchomisz agregat musisz upewnić się, czy urządzenie jest postawione na płaskiej, równej powierzchni. Dodatkowo zanim go uruchomisz warto sprawdzić poziom oleju. Jeśli jest on niski, powinno się uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji obsługi znajdziemy informacje o oleju który jest zalecany do danego typu silnika.