31 marca 2023

Instalacja elektryczna – zabezpieczenie

Teraz ciężko sobie wyobrazić życie bez technologii i elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Pamiętajcie jednak że elektronika może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. Dlatego też szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, by instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Odpowiednie zabezpieczenie jest niezbędne po to, aby chronić wszystkie urządzenia, które są elektryczne przed przepaleniem. Zabezpieczenie z reguły umieszcza się w rozdzielnicy głównej, która jest w pobliżu wejścia do domu.

Poznaj źródła spięć w instalacjach

Źródłami przepięć i spięć w instalacjach elektrycznych są:

 • warunki atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w ogrodzenie,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie wyróżniamy źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Nazywane są bezpiecznikami ochraniają instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie jest zakładane dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Te wyłączniki ochraniają instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Czym jest kontakt pośredni? Jest to chociażby dotknięcie urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.Natomiast kontakt bezpośredni to na przykład dotknięcie przewodu pod napięciem. W tym wypadku działanie wyłączników polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w neutralnym. W przypadku, gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Inaczej mówiąc ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia chroniące instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je na bazie iskierników lub warystorowe. Ograniczniki przeciwprzepięciowe to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeśli ich nie ma, prąd może się przedostać do instalacji elektrycznej i wszystkich podłączonych do niej urządzeń.