7 czerwca 2023

Historia brania pożyczek w skrócie

branie pożyczek ma miejsce od setek lat. wstępnie nosiło nazwę lichwa i miało na celu nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. wraz z upływem lat, gdy rozwijały się przepisy, zmianie ulegały też zasady brania pożyczek. Obecnie za ich dawanie odpowiadają głównie banki, a oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpreferencji pożyczkobiorców. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co powinno się wiedzieć o historii pożyczania?

Co to jest lichwa?

Podstawą lichwy dawniej było naliczanie zawyżonych odsetek lub pozostałych opłat, dzięki czemu pożyczkodawca mógł w szybki sposób się wzbogacić. Było to praktykowanie niesprawiedliwe, ponieważ czerpało ze słabszej pozycji finansowej osoby zadłużonej. W momencie opóźnienia spłaty długu niekiedy dochodziło do zabójstw czy samodzielnego zmieniania wcześniej ustalonych warunków pożyczki. Gdy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto normować prawo podatkowe, które stabilnie funkcjonuje współcześnie. 

Jak wyglądały pożyczki w dawnych czasach?

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – towarzyszą człowiekowi od dawna. Historyczne wspominki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych współcześnie Księgach Manu umieszczono ogólne informacje o zasadach udzielania i brania pożyczek wśród osób ze sobą spokrewnionych. Następnie wzmianki można zauważyć w historii pradawnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po inspiracje od Żydów. Uznaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużej mierze wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątku ruchomym. Rozwój bankowości uległ zahamowaniu na chwilę w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano spłatę długu gruntem, co mogli wykonać też potomkowie dłużnika, chociaż istniała możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Obecne metody pożyczania zaczęły kształtować się podczas rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych osób, również tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone kredyty musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. Dalej miały cechy lichwy, gdyż pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać znacznie większą sumę niż tę, którą pożyczył. Bardziej przyjazne dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na wiele lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Kształtowanie się brania pożyczek obecnie

Współcześnie banki i wszelkie inne placówki udzielające kredytów muszą rzetelnie przestrzegać prawa. Likwiduje to ryzyko lichwy czy niestosownego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz ostatecznej kwoty do zapłaty. Musi to mieć miejsce jeszcze przed zawiązaniem umowy. współcześnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Na jakiej podstawie znaleźć najlepszy bank dla siebie?

W dzisiejszych czasach decyzja o wyborze banku nie stanowi już najmniejszego problemu. Wszystkie placówki mają zrozumiałe strony internetowe, gdzie znajdziemy wszystkie konieczne informacje odnośnie korzystania z usług. ponadto można sprawdzić tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest na podstawie najistotniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie lub prowizje banków. Dzięki temu pożyczkobiorca jest w stanie dokonać wyboru banku z najkorzystniejszą ofertą dla siebie. Dzięki rozporządzeniom mamy pewność, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją bezpieczną i tym samym nie narazimy się na lichwę.