7 czerwca 2023

Chillery industrialne, czyli jak klimatyzować duże powierzchnie

Myślałeś kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymywana jest niska temperatura na znacznych przestrzeniach? W jaki sposób schładzane są resorty hotelowe, lodowiska, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Produkcja żywności czy medykamentów wymaga przestrzegania restrykcyjnych przepisów związanych z odpowiednią temperaturą. Do ich wyrobu niezbędne są właściwe systemy chłodnicze, które umożliwiają przeprowadzenie procesu zgodnie ze sztuką. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i w jaki sposób działają.

Do czego są służą chillery przemysłowe?

Chiller industrialny jest to urządzenie wykorzystywane do zarządzania płynami w systemach scentralizowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, jego rolą jest kontrola temperatury wody. Właściwie schłodzona ciecz jest odprowadzana do wymiennika cieplnego, gdzie nadal bierze udział w procesie chłodzenia powietrza bądź wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze generują duże zużycie prądu i nie są zbyt przyjazne dla klimatu.

Chillery opierające się na wodzie lodowej są rozwiązaniem znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla otoczenia. Ponadto chiller jest wynalazkiem stabilnym, odpornym na wszelkie awarie.

W odróżnieniu od klasycznych systemów chłodniczych, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cały system złożona(y) jest z dużej ilości pomp i zaworów. Dzięki używaniu agregatów wody lodowej, ciepło pobierane jest z wody i dostarczane do zlokalizowanych przy wentylatorach wymienników ciepła. Wymienniki dzięki takiej reakcji są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). W trakcie procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan skupienia w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe przy udziale wytwarzającej się parze wodnej. Ciecz ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co pozwala to wykorzystać jej atuty i zminimalizować jej wady. W przypadku rozległych powierzchni(ach), które trzeba chłodzić tudzież klimatyzować, ciecz lodowa jako czynnik chłodzący sprawdza się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna. 

W jakich dziedzinach stosuje się chillery przemysłowe?

Ze względu na charakterystykę, chillery stosuje się do utrzymywania w określonych temperaturach obiektów, produktów, zespołów urządzeń i różnorakich mechanizmów industrialnych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych branżach gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno przy produkcji określonych towarów, ale również podczas ich przechowywania. Także podmioty takie jak m.in. kompleksy hotelowe, budynki biurowe czy szpitale korzystają z chillerów. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralizację systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń czy obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich wykorzystywanie zdobywa coraz więcej miłośników. 

Są także takie sektory, których prawidłowe prosperowanie uzależnione jest od odpowiednio działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw sztucznych – produkowane towary potrzebują odpowiednich warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii urządzeń produkcyjnych.
  • Przemysł metalurgiczny – maszyny stosowane w tej branży dość szybko ulegają nagrzewaniu z powodu ciągłej pracy na wysokich obrotach. Aby zachować ciągłą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, konieczna jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i magazynowanie dóbr spożywczych potrzebuje konkretnych warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do obniżania jakości towaru. Żeby proces przebiegał sprawnie i bez problemów, przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie farmaceutyków nierozerwalnie łączy się ze ścisłymi wymogami termicznymi. W sytuacji braku właściwego sprzętu do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami przechowywanie leków staje się niemożliwe.

Implementacja i konfiguracja infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury chłodniczej wymaga(ją) odpowiedniego projektu i konfiguracji danego chillera. Na rynku występują dedykowane firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania powinno się zacząć od zebrania informacji – poznania potrzeb odbiorcy i otoczenia w jakim funkcjonuje. Po rekonesansie pora na projektowanie rozwiązania i montaż przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, poddaje się je kontroli. Jeśli wymienione czynności zakończą się pozytywnie można włączać instalację chłodniczą.